Language of document : ECLI:EU:T:2005:312

Υπόθεση T-140/02

Sportwetten GmbH Gera

κατά

Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

«Κοινοτικό σήμα — Αίτηση περί αναγνωρίσεως ακυρότητας — Κοινοτικό εικονιστικό σήμα που περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο INTERTOPS — Σήμα αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή προς τα χρηστά ήθη — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, και παράγραφος 2, και άρθρο 51 του κανονισμού (EΚ) 40/94»

Περίληψη της αποφάσεως

Κοινοτικό σήμα — Παραίτηση, έκπτωση και ακυρότητα — Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας — Σήματα αντίθετα προς τη δημόσια τάξη ή προς τα χρηστά ήθη — Εκτίμηση αποκλειστικώς και μόνο βάσει της εξετάσεως του σήματος καθαυτό σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορά — Περιστάσεις σχετικές με τη συμπεριφορά του δικαιούχου του σήματος — Δεν ασκούν επιρροή

(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 7 § 1, στοιχείο στ΄)

Προκειμένου να εκτιμηθεί αν ένα κοινοτικό σήμα είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη, υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του κανονισμού 40/94, και μπορεί να κηρυχθεί άκυρο, σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να εξετασθεί το σήμα καθαυτό, δηλαδή το σημείο που σχετίζεται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όπως περιγράφονται στην καταχώριση του σήματος. Πράγματι, από τη συνολική ανάγνωση των διαφόρων εδαφίων του άρθρου 7, παράγραφος 1, προκύπτει ότι τα εδάφια αυτά αναφέρονται στις εγγενείς ιδιότητες του σήματος και όχι στις περιστάσεις που αφορούν τη συμπεριφορά του δικαιούχου του σήματος.

Κατά συνέπεια, το ότι εντός κράτους μέλους έχει απαγορευθεί στον δικαιούχο κοινοτικού σήματος να προσφέρει και να διαφημίζει τις υπηρεσίες που αφορά το σήμα δεν μπορεί να θεωρηθεί περίσταση η οποία αφορά τις εγγενείς ιδιότητες του σήματος αυτού, υπό την έννοια της προπαρατεθείσας ερμηνείας. Επομένως, τούτο δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια να καταστήσει το σήμα καθαυτό αντίθετο στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

(βλ. σκέψεις 27-29)