Language of document :

Žaloba podaná dne 7. června 2012 – ZZ v. Účetní dvůr

(Věc F-59/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení oznámení o volném pracovním místě ECA/2011/67 na místo ředitele oddělení lidských zdrojů.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit oznámení o volném pracovním místě ECA/2011/67;

zrušit všechna rozhodnutí přijatá v rámci otevřeného výběrového řízení na základě oznámení o volném pracovním místě ECA/2011/67;

nahradit utrpěnou majetkovou újmu sestávající ze ztráty finančních práv spojených se jmenováním (včetně těch, která se týkají služebního postupu a důchodových práv) a tudíž s vyplácením těchto práv od 1. ledna 2011;

s ohledem na kontext, v němž byla tato rozhodnutí přijata, uhradit částku ve výši 15 000 eur z titulu náhrady morální újmy;

uložit Účetnímu dvoru náhradu všech nákladů řízení.