Language of document :

Žaloba podaná dne 8. června 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-60/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: E. Guerrieri Piaceri, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o nepřiznání žalobkyni šesti bodů v rámci povyšovacího řízení v roce 2011, přezkoumání hodnotící zprávy a přidělení bodů nezbytných pro povýšení do platové třídy AST2

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit hodnotící zprávu, která hodnotí žalobkyni za dobu 01/01/2010 – 31/12/2010 a rozhodnutí přiznávající žalobkyni dva body za totéž období;

v důsledku tohoto zrušení uložit žalované provést další posouzení hodnotící zprávy žalobkyně a přiznat body nezbytné pro její povýšení do platové třídy AST2 se zpětným účinkem ke dni 01. 01. 2011;

uložit žalované zaplatit částku odhadovanou ex aequo et bono na 20 000 eur (včetně nákladů řízení).