Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. november 2013 – CA mod Kommissionen

(Sag F-60/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – stævning – formkrav – fremstilling af søgsmålsgrunde – afvisning)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: CA (Bruxelles, Belgien) (ved advokat E. Guerrieri Ciaceri)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren seks forfremmelsespoint i forfremmelsesåret 2011 og om tildeling af de point, der er nødvendige for, at sagsøgeren kan forfremmes til lønklasse AST 2 med tilbagevirkende kraft.

Konklusion

Sagen afvises.

CA bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionen omkostninger.

____________

1     EUT C 243 af 11.8.2012, s. 34.