Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. novembri 2013. aasta määrus – CA versus komisjon

(kohtuasi F-60/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Esitatud väited – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CA (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Guerrieri Ciaceri)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus jätta hagejale 2011. aasta edutamise raames andmata 6 edutamispunkti ja nõue anda vajalikud punktid tema edutamiseks palgaastmele AST 2 tagasiulatuvalt

Resolutsioon

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta CA kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 243, 11.8.2012, lk 34.