Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 7. studenoga 2013. – CA protiv Komisije

(Predmet F-60/12)1

(Javna služba – Službenici – Tužba kojom se pokreće postupak – Formalni zahtjevi –Prikaz tužbenih razloga – Očito nedopuštena tužba)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: CA (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: E. Guerrieri Ciaceri, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i C. Berardis-Kayser, agenti)

Predmet

Zahtjev za ukidanje odluke tuženika o nedodjeljivanju 6 bodova za promaknuće tužitelju u postupku promaknuća u 2011. i zahtjev za dodjelu nužnih bodova za njegovo promaknuće u razred AST2 s retroaktivnim učinkom

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

Nalaže se CA snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 243, 11.8.2012., str. 34.