Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 12ης Δεκεμβρίου 2013

Υπόθεση F‑58/12

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Απόφαση περί συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας – Ακύρωση από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης λόγω ελλείψεως αιτιολογίας – Αίτηση εκτελέσεως της δικαστικής αποφάσεως – Αίτηση επανεντάξεως στην υπηρεσία – Αναίρεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης – Έλλειψη εννόμου συμφέροντος – Άρθρο 266 ΣΕΕ – Εξωσυμβατική ευθύνη του οργάνου – Προσφυγή-αγωγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως νόμω αβάσιμη»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, κατ’ ουσίαν, την ακύρωση της αποφάσεως με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την από 25 Μαρτίου 2011 αίτησή του για επανένταξη στην υπηρεσία, καθώς και την αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας.

Απόφαση:      Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται εν μέρει ως προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει ως προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περίληψη

1.      Υπαλληλικές προσφυγές – Έννομο συμφέρον – Απαίτηση υπάρξεως γεγενημένου και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος – Εκτίμηση κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής – Προσφυγή δυνάμενη να προσπορίσει όφελος στον προσφεύγοντα

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

2.      Υπαλληλικές προσφυγές – Ακυρωτική απόφαση – Αποτελέσματα – Υποχρέωση λήψεως μέτρων εκτελέσεως – Περιεχόμενο

(Άρθρο 266 ΣΛΕΕ)

1.      Προκειμένου ένας υπάλληλος ή πρώην υπάλληλος να μπορεί να ζητήσει παραδεκτώς, στο πλαίσιο προσφυγής ασκούμενης βάσει των άρθρων 90 και 91 του ΚΥΚ, την ακύρωση βλαπτικής για αυτόν πράξεως, κατά την έννοια του άρθρου 90, παράγραφος 2, πρέπει να έχει, κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής του, γεγενημένο και ενεστώς συμφέρον αρκούντως συγκεκριμένο για την ακύρωση της πράξεως αυτής, ένα τέτοιο δε συμφέρον προϋποθέτει ότι η προσφυγή μπορεί, εκ του αποτελέσματός της, να του προσπορίσει κάποιο όφελος.

(βλ. σκέψη 23)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 29 Νοεμβρίου 2006, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 και T‑139/05, Agne-Dapper κ.λπ. κατά Επιτροπής κ.λπ., σκέψη 35 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΓΔΕΕ: 11 Σεπτεμβρίου 2013, T‑475/11 P, Marcuccio κατά Επιτροπής, σκέψεις 13 έως 18

2.      Προς συμμόρφωση με την υποχρέωση του άρθρου 266 ΣΛΕΕ, εναπόκειται στο οικείο θεσμικό όργανο να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως, ασκώντας, υπό τον έλεγχο του δικαστή της Ένωσης, την εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτει συναφώς τηρώντας τόσο το διατακτικό και το σκεπτικό της αποφάσεως όσο και τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης.

Προκειμένου για την εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως με την οποία ακυρώνεται, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, απόφαση περί συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας και για την έκδοση, ενδεχομένως, νέας δεόντως αιτιολογημένης αποφάσεως περί αναπηρίας, εναπόκειται πρωτίστως στο οικείο θεσμικό όργανο να εξακριβώσει την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερομένου.

(βλ. σκέψεις 33 και 34)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 19 Οκτωβρίου 2006, T‑503/04, Pessoa e Costa κατά Επιτροπής, σκέψεις 69 και 70 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία