Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. června 2016 – Stepien a Animali v. Komise

(Věc F-61/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převedení vnitrostátních nároků na důchod – Návrh na započtení příspěvkových let – Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení – Nepřípustnost žaloby – Návrh na vydání rozhodnutí bez projednání věci samé – Článek 83 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Beata Stepien (Brusel, Belgie) a Mario Animali (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, poté J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, a nakonec J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Baquero Cruz a D. Martin, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec, a nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení návrhů na převod nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise na základě výpočtu zohledňujícího nová obecná prováděcí ustanovení, která vstoupila v platnost po podání žádostí žalobců o převod.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá.

Beata Stepien a Mario Animali ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 227, 28.7.2012, s. 38.