Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 iunie 2016 –Stepien și Animali/Comisia

(Cauza F-61/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transfer al drepturilor de pensie naționale – Propuneri de spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii – Act care nu lezează – Inadmisibilitate a acțiunii – Cerere de soluționare a cauzei fără dezbateri asupra fondului – Articolul 83 din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Beata Stepien (Bruxelles, Belgia) și Mario Animali (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați, ulterior D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis și S. Orlandi, avocați, apoi J.-N. Louis și S. Orlandi, avocați și în final J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial J. Baquero Cruz și D. Martin, agenți, ulterior J. Currall și G. Gattinara, agenți, apoi G. Gattinara, agent, și în final G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a propunerilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei, în temeiul calculului care ia în considerare noile DGA care au intrat în vigoare ulterior cererilor de transfer ale reclamanților

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Beata Stepien și domnul Mario Animali suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 227, 28/07/2012, p. 38.