Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Győri Ítélőtábla (Unkari) on esittänyt 10.7.2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. v. DAF TRUCKS N.V.

(asia C-451/18)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Győri Ítélőtábla

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Vastapuoli: DAF TRUCKS N.V.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 7 artiklan 2 alakohdan erityistä toimivaltaa koskeva sääntö ymmärrettävä siten, että jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen ”sen paikkakunnan tuomioistuimena, missä vahinko sattui”, jos

väitettyä vahinkoa kärsineen kantajan kotipaikka tai paikka, jossa sijaitsee sen taloudellisen toiminnan tai varallisuusetujen keskus, sijaitsee kyseisessä valtiossa

kantaja perustelee ainoaa vastaajaa (kuorma-autojen valmistaja), jonka kotipaikka on toisessa unionin jäsenvaltiossa, kohtaan esittämänsä vaatimukset komission Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 101 artiklan 1 kohdan (aiempi EY-sopimuksen 81 artiklan 1 kohta) nojalla tekemän, hinnoittelun ja bruttohintojen korotusten mukauttamista ETA-alueella koskevan päätöksen rikkomisella ja kyseisellä päätöksellä on muitakin adressaatteja kuin vastaaja

kantaja hankki ainoastaan muiden kartellissa mukana olleiden yritysten valmistamia kuorma-autoja

ei ole tiedossa, että yhtäkään kilpailun rajoittamiseksi luokiteltua kokousta olisi järjestetty valtiossa, jonka tuomioistuimessa asiaa käsitellään

kantaja hankki, näkemyksensä mukaan vääristynein hinnoin, kuorma-autoja pääsääntöisesti valtiossa, jonka tuomioistuimessa asiaa käsitellään, tekemällä ostoleasingsopimuksia kyseisessä maassa toimivien yritysten kanssa, mutta väittää käyneensä neuvottelut suoraan ajoneuvojen jälleenmyyjäliikkeiden kanssa ja siten, että leasingin antaja lisäsi jälleenmyyjäliikkeiden kanssa sovittuun hintaan oman voittomarginaalinsa sekä leasingkulut, ja kantaja puolestaan sai leasingsopimuksen täyttämisen ja päättymisen jälkeen ajoneuvojen omistusoikeuden itselleen?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.