Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. srpnja 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije

(predmet C-543/17)1

(Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Mjere za smanjenje troška postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina – Direktiva 2014/61/EU – Neprenošenje i/ili nepriopćavanje mjera za prenošenje – Članak 260. stavak 3. UFEU-a – Zahtjev za nalaganje plaćanja dnevne novčane kazne – Izračun iznosa novčane kazne)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Hottiaux, C. Cattabriga, L. Nicolae, G. von Rintelen i R. Troosters, agenti)

Tuženik: Kraljevina Belgija (zastupnici: P. Cottin, C. Pochet, J. Van Holm i L. Cornelis, a zatim P. Cottin i C. Pochet, agenti, uz asistenciju P. Verneta, S. Depréa i M. Lamberta de Rouvroita, avocats, te A. Van Acker i N. Lolla, stručnjaka)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: T. Henze i S. Eisenberg, a zatim S. Eisenberg, agent), Republika Estonija (zastupnik: N. Grünberg, agent), Irska (zastupnici: M. Browne, G. Hodge i A. Joyce, agenti, uz asistenciju G. Gilmore, BL, i P. McGarryja, SC), Kraljevina Španjolska (zastupnici: A. Gavela Llopis i A. Rubio González, a zatim A. Rubio González, agenti), Francuska Republika (zastupnici: E. de Moustier, C. David, A.-L. Desjonquères, I. Cohen, B. Fodda i D. Colas, agenti), Talijanska republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju S. Fiorentina, avvocato dello Stato), Republika Litva (zastupnici: G. Taluntytė, L. Bendoraitytė i D. Kriaučiūnas, a zatim L. Bendoraitytė, agenti), Mađarska (zastupnici: M. Z. Fehér, G. Koós i Z. Wagner, agenti), Republika Austrija (zastupnici: G. Hesse, G. Eberhard i C. Drexel, agenti), Rumunjska (zastupnici: C.-R. Canţăr, R. I. Haţieganu i L. Liţu, agenti)

Izreka

Kraljevina Belgija je, time što nakon isteka roka određenog u obrazloženom mišljenju od 30. rujna 2016., kako ga je Europska komisija produljila, nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s Direktivom 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i a fortiori time što Komisiji nije priopćila takve mjere za prenošenje, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. te direktive.

Time što još uvijek, na dan ocjene Suda u vezi s činjeničnim stanjem, nije donijela mjere potrebne za prenošenje u svoje nacionalno pravo članka 2. stavaka 7. do 9. i 11., članka 4. stavka 5. te članka 8. Direktive 2014/61 za Regiju glavnoga grada Bruxellesa niti je a fortiori Komisiji priopćila takve mjere za prenošenje, Kraljevina Belgija djelomično je nastavila povrjeđivati svoju obvezu.

U slučaju da povreda obveze koja je utvrđena u točki 2. i dalje traje na datum objave ove presude, Kraljevini Belgiji nalaže se da Europskoj komisiji, od tog datuma do prestanka te povrede obveze plaća dnevnu novčanu kaznu u iznosu od 5000 eura.

Kraljevini Belgiji nalaže se snošenje troškova.

Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Estoniji, Irskoj, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Litvi, Mađarskoj, Republici Austriji i Rumunjskoj nalaže se snošenje vlastitih troškova.

____________

1 SL C 374, 6. 11. 2017.