Language of document :

Acțiune introdusă la 26 februarie 2021 – Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-126/21)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Tomkin și S. Grünheid, agenți)

Pârâtă: Irlanda

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, prin neadoptarea legilor, regulamentelor și a dispozițiilor administrative necesare pentru a se conforma Deciziei-cadru 2008/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă1 sau, în orice caz, prin necomunicarea respectivelor dispoziții Comisiei, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 27 din această decizie-cadru;

obligarea Irlandei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit articolului 27 din Decizia-cadru 2008/829/JAI, statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor deciziei-cadru până la 1 decembrie 2012 și notifică Comisiei măsurile respective.

Comisia consideră că Irlanda și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 27 din Decizia-cadru 2008/829/JAI întrucât nu a adoptat legile, regulamentele și dispozițiile administrative necesare pentru a se conforma deciziei-cadru sau, în orice caz, întrucât nu a notificat respectivele dispoziții Comisiei.

____________

1 JO 2009, L 294, p. 20.