Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 26 februarie 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Cauza C-122/21)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Recurentă: Get Fresh Cosmetics Limited

Intimată: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 87/357/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la produsele care, nefiind ceea ce par a fi1 , pot pune în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor trebuie interpretat în sensul că definește produsele menționate la alineatul (1) al acestui articol ca fiind acelea care, deși nu sunt produse alimentare, au [astfel de] formă, miros, culoare, prezentare, ambalaj, etichetă, volum sau dimensiune astfel încât este previzibil să fie confundate de consumatori, în special de copii, cu produsele alimentare și, în consecință, introduse în gură, supte sau înghițite, caz în care această acțiune poate fi periculoasă deoarece acest lucru este demonstrat prin date obiective și susținute potrivit cărora ea poate implica riscuri precum sufocare, otrăvire, perforarea sau obturarea tubului digestiv?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, sarcina probei cu privire la aceasta revine autorității de supraveghere competente a statului membru?

____________

1     JO 1987, L 192, p. 49, Ediție specială, 13/vol. 7, p. 246.