Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 26 februarie 2021 – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š, D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Cauza C-128/21)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š, D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Pârât: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Întrebările preliminare

Articolul 101 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că notarii publici din Republica Lituania, atunci când desfășoară o activitate aflată în legătură cu precizările adoptate de Camera notarilor publici descrise în speță, sunt considerați întreprinderi în sensul articolului 101 TFUE?

Articolul 101 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că precizările adoptate de Camera notarilor publici din Lituania descrise în speță constituie o decizie a unei asocieri în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare, aceste precizări au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE?

La momentul pronunțării cu privire la o eventuală încălcare a articolului 101 alineatul (1) TFUE, aceste precizări, descrise în speță, trebuie apreciate în raport cu criteriile enunțate la punctul 97 din Hotărârea Wouters1 ?

În cazul unui răspuns afirmativ la a patra întrebare, obiectivele invocate de reclamanți, și anume uniformizarea practicii notariale, acoperirea unui vid legislativ, protejarea intereselor consumatorilor, garantarea principiilor proporționalității și egalității de tratament a consumatorilor, precum și protecția notarilor publici împotriva atragerii nejustificate a răspunderii civile, constituie obiective legitime în cadrul aprecierii acestor precizări în conformitate cu criteriile enunțate la punctul 97 din Hotărârea Wouters?

În cazul unui răspuns afirmativ la a cincea întrebare, trebuie să se considere că restricțiile impuse prin aceste precizări nu depășesc ceea ce este necesar pentru a asigura realizarea obiectivelor legitime?

Articolul 101 TFUE trebuie interpretat în sensul că se poate considera că notarii publici care erau membri ai prezidiului au încălcat acest articol, iar acestora li se poate aplica o amendă pentru motivul că au participat la adoptarea precizărilor descrise în speță, exercitând în același timp profesia de notar public?

____________

1 Hotărârea din 19 februarie 2002, C-309/99, EU:C:2002:98.