Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Tivoli (Itaalia) 3. augustil 2012 - Enrico Petillo ja Carlo Petillo versus Unipol

(kohtuasi C-371/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Tivoli

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Enrico Petillo, Carlo Petillo

Kostja: Unipol

Eelotsuse küsimus

Kas võttes arvesse direktiive 72/166/EMÜ2, 84/5/EMÜ4, 90/232/EMÜ ja 2009/103/EÜ, mis reguleerivad mootorsõidukite kasutamise kohustuslikku tsiviilvastutuskindlustust, on liikmesriigi õigusaktides lubatud mittevaralise kahju puhul, mille on kohustatud hüvitama isikud (kindlustusettevõtjad), kes peavad tagama mootorsõidukite kasutamise kohustusliku tsiviilvastutuskindlustuse samade direktiivide tähenduses, sätestada vastutuse faktiline piirang (summa kindlaksmääramise näol) nii, et õigusaktides määratakse kindlaks liiklusõnnetusega tekitatud kahju ülempiir, mille järgimine on kohustuslik?

____________

1 - Nõukogu 24. aprilli 1972. aasta direktiiv 72/166/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 103, lk 1).

2 - Nõukogu 30. detsembri 1983. aasta teine direktiiv 84/5/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 8, lk 17; ELT eriväljaanne 06/07, lk 3).

3 - Nõukogu 14. mai 1990. aasta kolmas direktiiv 90/232/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 129, lk 33, ELT eriväljaanne 06/01, lk 249).

4 - Euroopa Parlamenti ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (ELT L 263, lk 11).