Language of document :

2014 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Tivoli (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Enrico Petillo, Carlo Petillo prieš Unipol

(Byla C-371/12)1

(Privalomasis variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas – Direktyvos 72/166/EEB, 84/5/EEB, 90/232/EEB ir 2009/103/EEB – Eismo įvykis – Neturtinė žala – Atlyginimas – Nacionalinės nuostatos, kuriose nustatyti su eismo įvykiais susiję apskaičiavimo metodai, kurie yra ne tokie palankūs nukentėjusiems asmenims kaip numatytieji bendrojoje civilinės atsakomybės sistemoje – Suderinamumas su šiomis direktyvomis)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Tivoli

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Enrico Petillo, Carlo Petillo

Atsakovė: Unipol

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tribunale di Tivoli – 1972 m. balandžio 24 d. Tarybos direktyvos 72/166/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimu, suderinimo (OL L 103, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 10), 1983 m. gruodžio 30 d. Antrosios Tarybos direktyvos 84/5/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo (OL L 8, 1984, p. 17 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 3), 1990 m. gegužės 14 d. Trečiosios Tarybos direktyvos 90/232/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo (OL L 129, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6  sk., 1 t., p. 249) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (OL L 263, p. 11) išaiškinimas – Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas – Žalos, kuri dengiama privalomuoju draudimu, nustatymas – Nacionalinės teisės aktas, kuriame numatyta, kad įvykus eismo įvykiui neturtinės žalos atlyginimo dydis yra mažesnis už dydį, numatytą pagal bendrąją civilinės teisės sistemą.

Rezoliucinė dalis

1972 m. balandžio 24 d. Tarybos direktyvos 72/166/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimu, suderinimo 3 straipsnio 1 dalis ir 1983 m. gruodžio 30 d. Antrosios Tarybos direktyvos 84/5/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo, iš dalies pakeistos 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/14/EB, 1 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuose numatyta specifinė neturtinės žalos, kurią lemia nesunkūs kūno sužalojimai, patirti per kelių eismo įvykius, atlyginimo sistema, pagal kurią šios žalos atlyginimas apribotas, palyginti su leidžiamu tokios pačios žalos, atsiradusios ne per tokius įvykius, atlyginimu.

____________

1 OL C 295, 2012 9 29.