Language of document :

Rikors ippreżentat fis-27 ta' Diċembru 2007 - Bosman vs Il-Kunsill

(Kawża F-145/07)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Pierre Bosman (Lebbeke, il-Belġju) (rappreżentanti: T. Bontinck u P. S. Gennari Curlo, avocats)

Konvenut: Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Annullament tad-deċiżjoni individwali tat-28 ta' Frar 2007, li ċaħdet l-allowance tal-familja sabiex jiġu kkalkulati d-drittijiet ta' pensjoni ta' rtirar.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla l-avviż ta' ffissar tad-drittijiet ta' pensjoni ta' rtirar tas-27 ta' Frar 2007;

tikkundanna lill-konvenut għall-ħlas ta' l-allowance tal-familja mitluba li għandha tibda tiddekorri mill-1 ta' Marzu 2007;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

____________