Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. március 31.

F‑146/07. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – A felperest állítólag ért baleset kivizsgálása iránti kérelem – Kártérítési kereset – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio egyrészt különösen a Bizottság azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben nem adott helyt az iránti kérelmének, hogy a Bizottság indítson vizsgálatot egy állítólag akkor történt eseménnyel kapcsolatban, amikor a Bizottság angolai képviseletére volt beosztva, másrészt pedig az ezen eseménnyel összefüggésben őt ért kár megtérítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

A személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem előterjesztésére vonatkozó lehetőség nem jogosítja fel a tisztviselőt arra, hogy meghosszabbítsa a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében a panasz és a kereset előterjesztésére vonatkozóan szereplő határidőket, és így e kérelemmel közvetve olyan korábbi határozatot támadjon, amelyet a határidőn belül nem vitatott. Következésképpen kizárólag új és lényeges tények felmerülése igazolhatja a korábbi, véglegessé vált határozat felülvizsgálata iránti kérelem előterjesztését.

(lásd a 39. és 47. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 232/85. sz., Becker kontra Bizottság ügyben 1986. november 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1986., 3401. o.) 8. pontja.