Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 23. oktobrī – ZZ/Komisija

(lieta F-135/15)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – B. Sahki, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AST/130/14 atlases komisijas lēmumu nepielaist prasītāju piedalīties novērtējuma pārbaudījumā tāpēc, ka viņam nebija prasītais izglītības līmenis, kā arī minimālā sešu gadu profesionālā pieredze amata pienākumu veikšanai

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) konkursa atlases komisijas priekšsēdētāja strīdīgo 2014. gada 16. jūnija lēmumu par 2014. gada 1. aprīļa pieteikumu;atcelt EPSO konkursa atlases komisijas priekšsēdētāja 2014. gada 4. decembra pārskatīšanas lēmumu par 2014. gada 16. jūnija pārskatīšanas pieteikumu;atcelt iecēlējinstitūcijas 2015. gada 6. jūlija lēmumu noraidīt 2015. gada 3. marta sūdzību R/10/15;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________