Language of document :

Žaloba podaná dne 29. října 2015 – ZZ v. Parlament

(Věc F-136/15)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: C. Berard-Glanz, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Parlamentu o uvedení situace žalobkyně týkající se nároku na příspěvek na vzdělání do souladu s právními předpisy a rozhodnutí o vrácení částek, které žalobkyně neoprávněně obdržela jakožto uvedený příspěvek.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit napadená rozhodnutí a podle potřeby rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost;uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________