Language of document :

29. oktoobril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-136/15)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada esiteks parlamendi otsus viia eeskirjadega kooskõlla hageja olukord seoses õppetoetusega ja teiseks otsus nõuda tagasi summad, mida hageja oli sellega seoses alusetult saanud.

Hageja nõuded

tühistada vaidlustatud otsused ja vajalikus ulatuses kaebuse rahuldamata jätmise otsus;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

____________