Language of document :

Tužba podnesena 29. listopada 2015. – ZZ protiv Parlamenta

(predmet F-136/15)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: C. Bernard-Glanz, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Predmet i opis spora

Poništenje, s jedne strane, odluke Parlamenta o uređivanju tužiteljeve situacije u vezi s pravom na naknadu za obrazovanje i, s druge strane, odluke o povratu iznosa koje je tužitelj navodno primio s toga naslova.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti pobijane odluke i, po potrebi, odluku kojom se odbija žalba, naložiti Parlamentu snošenje troškova.

____________