Language of document :

Kanne 30.10.2015 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-137/15)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat J.-N. Louis ja N. de Montigny)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisten lopullisten päätösten kumoaminen, jotka koskevat kantajan eläkeoikeuksien siirtoa unionin eläkejärjestelmään ja joissa sovelletaan 3.3.2011 vahvistettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

päätökset, jotka on tehty 5.1. ja 7.1.2015 ja 23.2.2015 ja jotka koskevat sen laskemista, miten kantajalle ennen hänen siirtymistään neuvoston palvelukseen kertyneet eläkeoikeudet hyvitetään, on kumottava

siltä osin kuin tarpeellista, 23.7.2015 tehty päätös, jolla hylätään kantajan tekemä valitus, jossa vaaditaan soveltamaan yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä ja vakuutusmatemaattisia kantoja, jotka olivat voimassa silloin, kun hän teki eläkeoikeuksien siirtoa koskevan hakemuksen, on kumottava

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________