Language of document :

Beroep ingesteld op 30 oktober 2015 – ZZ/Raad

(Zaak F-137/15)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: J-N. Louis en N. de Montigny, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de eindbesluiten tot overdracht van de pensioenrechten van de verzoekende partij aan de pensioenregeling van de Unie, waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de besluiten van 5 en 7 januari 2015 alsmede van het besluit van 23 februari 2015 houdende berekening van de extra pensioenrechten die de verzoekende partij vóór haar indiensttreding bij de Raad heeft verworven;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 23 juli 2015 tot afwijzing van de klacht van de verzoekende partij, strekkende tot toepassing van de algemene uitvoeringsbepalingen en de actuariële waarden zoals die van toepassing waren op het moment van de indiening van het verzoek om overdracht van haar pensioenrechten;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten.

____________