Language of document :

Kanne 2.11.2015 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-138/15)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja A. Guillerme)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan palvelukseen ottamista koskeva sopimus päätettiin, ja aineettoman vahingon korvaamista koskeva vaatimus

Vaatimukset

19.12.2014 tehty päätös, jolla kantajan palvelukseen ottamista koskeva sopimus päätettiin, on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut aineeton vahinko, jonka suuruudeksi on kohtuudella arvioitava alustavasti 20 000 euroa

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________