Language of document :

Žaloba podaná dne 13. listopadu 2015 – ZZ a další v. Komise

(Věc F-140/15)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupkyně: C. Cortese, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se mění výše pozůstalostního důchodu přiznaného žalobci a sirotčí důchod přiznaný jeho třem dětem.

Návrhová žádání žalobců

zrušit oznámení o změně vedoucího oddělení PMO.4 Evropské komise č. 3, které uvádí novou výši pozůstalostního důchodu přiznaného stěžovateli a sirotčího důchodu přiznaného jeho třem dětem, oznámené stěžovateli dne 6. února 2015, které bylo doplněno odůvodněním rozhodnutí OOJ o zamítnutí stížnosti ze dne 3. srpna 2015;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________