Language of document :

Sag anlagt den 23. marts 2016 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-141/15)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne J.-N. Louis et N. de Montigny)

Sagsøgt: Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på at tilbagebetale sagsøgeren de fradrag, der er foretaget i hans løn, jf. artikel 24, stk. 4, i bilag IX til vedtægten.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 13. marts 2015 om afslag på sagsøgerens ansøgning om tilbagebetaling af de beløb, der er foretaget i hans løn i medfør af afgørelsen af 14. december 2006.

Kommissionen tilpligtes at tilbagebetale de nævnte fradrag til sagsøgeren med tillæg af rente i henhold til den i artikel 12 i bilag XII til vedtægten fastsatte sats.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________