Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2016 – HD v. parlamentti

(Asia F-136/15)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Perhelisät – Koulutuslisä – Myöntämisedellytykset – Henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohta – Muualta saatua vastaavaa lisää vastaavan määrän vähentäminen – Henkilöstösääntöjen 85 artikla – Perusteettoman edun palautus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: HD (edustaja: asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Ecker ja L. Deneys)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä parlamentin sen päätöksen kumoaminen, jolla on muutettu kantajan koulutuslisään oikeuttavaa tilannetta, sekä toisaalta sen päätöksen kumoaminen, jolla on vahvistettu summat, jotka kantajan väitetään vastaanottaneen perusteettomasti.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 7, 11.1.2016, s. 38.