Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2016. július 18-i végzése – Dietrich kontra Parlament

(F-143/15. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Szerződéses alkalmazott – A szerződés idő előtti megszüntetése – A felmondási idő eltelte – A felmondási idő felfüggesztése – Új felmondási határidő – Sérelmet nem okozó aktus – Elkésett panasz – Elfogadhatatlansági kifogás – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Az eljárási szabályzat 83. cikke)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Constant Dietrich (Pfulgriesheim, Franciaország) (képviselő: A. Fombaron ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: L. Deneys és E. Taneva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek az Európai Parlamentnél fennálló munkaviszonyát idő előtt megszüntető határozat megsemmisítésére irányuló panaszát elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

Constant Dietrich maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Parlament részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 68., 2016.2.22., 45. o.