Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. julija 2016 – Dietrich/Parlament

(Zadeva F-143/15)1

(Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenec – Predčasna odpoved pogodbe – Datum izteka roka – Prekinitev odpovednega roka – Nov datum izteka roka – Akt, ki ne posega v položaj – Prepozna pritožba – Ugovor nedopustnosti – Očitna nedopustnost – Člen 83 Poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Constant Dietrich (Pfulgriesheim, Francija) (zastopnik: A. Fombaron, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: L. Deneys in E. Taneva, agenta)

Predmet

Razglasitev ničnosti sklepa o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, da se za nično razglasi odločba o predčasni odpovedi njene pogodbe o zaposlitvi pri Evropskem parlamentu.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    C. Dietrich nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasil Evropski parlament.

____________

1 UL C 68, 22.2.2016, str. 45.