Language of document : ECLI:EU:F:2016:152

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE (első tanács)

2016. július 18.

F‑143/15. sz. ügy

Constant Dietrich

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazott – A szerződés idő előtti megszüntetése – A felmondási idő eltelte – A felmondási idő felfüggesztése – Új felmondási határidő – Sérelmet nem okozó aktus – Elkésett panasz – Elfogadhatatlansági kifogás – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Az eljárási szabályzat 83. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Constant Dietrich elsődlegesen az Európai Parlament munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságának a felperes munkaviszonyát megszüntető, 2015. február 2‑i határozata megsemmisítését, a szerződés megszűnésének új időpontját meghatározó, 2015. február 25‑i határozat megsemmisítését és a felperes panaszát elutasító határozat megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. Constant Dietrich maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Parlament részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A benyújtás időpontja – Az adminisztrációhoz való megérkezés

(Személyzeti szabályzat 90. cikk, (2) bekezdés)

Ahhoz, hogy valamely panaszt a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése értelmében érvényesen előterjesztettnek lehessen tekinteni, az szükséges, hogy az érintett hatóságnak az előírt határidőn belül módjában álljon a tartalmát megismerni. Következésképpen az annak értékelésekor figyelembe veendő időpont, hogy a panaszt az előírt határidőn belül terjesztették‑e elő, a panasz érintett intézményhez való megérkezésének időpontja.

(lásd a 26. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: 2011. június 29‑i Schuerewegen kontra Parlament végzés, F‑125/10, EU:F:2011:98, 22. és 25. pont.