Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 5. novembrī iesniedza Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – SC Cridar Cons SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Lieta C-582/20)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curte de Casaţie şi Justiţie

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Cridar Cons SRL

Atbildētājas: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Prejudiciālie jautājumi

1) Vai Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie ir pretrunā tādiem valsts tiesību aktiem, kas ļauj nodokļu iestādēm pēc tam, kad tās ir izdevušas paziņojumu par nodokļu pārskatīšanu, ar ko tiek atteikts atzīt PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, apturēt administratīvās sūdzības izskatīšanu, kamēr nav zināms kriminālprocesa iznākums, kas varētu sniegt papildu pierādījumus attiecībā uz nodokļa maksātāja iesaistīšanos krāpšanā nodokļu jomā?

2) Vai Eiropas Savienības Tiesas atbilde uz iepriekšējo jautājumu varētu būt atšķirīga, ja administratīvās sūdzības izskatīšanas apturēšanas laikā nodokļa maksātājam būtu izdevīgi izmantot pagaidu pasākumus, lai apturētu PVN atskaitīšanas tiesību atzīšanas atteikuma sekas?

____________

1 OV 2006 L 347, l. lpp.