Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. ledna 2022 – Evropská komise v. European Food SA a další

(Věc C-638/19 P)1

„Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Články 107 a 108 SFEU – Dvoustranná dohoda o investicích – Rozhodčí doložka – Rumunsko – Přistoupení k Evropské unii – Zrušení režimu daňových pobídek před přistoupením – Rozhodčí nález, který přiznává výplatu náhrady škody po přistoupení – Rozhodnutí Evropské komise, kterým je tato výplata prohlášena za státní podporu neslučitelnou s vnitřním trhem a je nařízeno její navrácení – Pravomoc Komise – Použití ratione temporis unijního práva – Určení data, ke kterému má příjemce nárok na získání podpory – Článek 19 SEU – Články 267 a 344 SFEU – Autonomie unijního práva“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a P.-J. Loewenthal, zmocněnci)

Další účastníci řízení: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula (zástupci: K. Struckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, advokát, a A. Kadri, solicitor), Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing SRL, dříve West Leasing International SRL (zástupci: J. Derenne, D. Vallindas a O. Popescu, advokáti), Španělské království (zástupci: původně S. Centeno Huerta, zmocněnkyně, poté A. Gavela Llopis, zmocněnkyně), Maďarsko

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: Spolková republika Německo (zástupci: D. Klebs, R. Kanitz a J. Möller, zmocněnci), Lotyšská republika (zástupkyně: K. Pommere, zmocněnkyně), Polská republika (zástupci: D. Lutostańska, B. Majczyna a M. Rzotkiewicz, zmocněnci)

Výrok

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 18. června 2019, European Food a další v. Komise (T-624/15, T-694/15 a T-704/15, EU:T:2019:423), se zrušuje.

Není důvodné rozhodnout o vedlejším kasačním opravném prostředku.

Věc se vrací zpět Tribunálu Evropské unie, aby rozhodl o důvodech a argumentech, které mu byly předloženy a o kterých Soudní dvůr Evropské unie nerozhodl.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________

1 Úř. věst. C 348, 14.10.2019.