Language of document :

2022 m. sausio 25 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / European Food SA ir kt.

(Byla C-638/19 P)1

(Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 ir 108 straipsniai – Dvišalė investicijų sutartis – Arbitražinė išlyga – Rumunija – Įstojimas į Europos Sąjungą – Mokesčių paskatų sistemos panaikinimas iki įstojimo – Arbitražo sprendimas, kuriuo nurodoma atlyginti žalą po įstojimo – Europos Komisijos sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad šis žalos atlyginimas yra su vidaus rinka nesuderinama valstybės pagalba, ir nurodoma ją susigrąžinti – Komisijos kompetencija – Sąjungos teisės taikymas ratione temporis – Datos, kada pagalbos gavėjui suteikiama teisė gauti pagalbą, nustatymas – ESS 19 straipsnis – SESV 267 ir 344 straipsniai – Sąjungos teisės autonomija)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir P.-J. Loewenthal

Kitos proceso šalys: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, atstovaujamos Rechtsanwalt K. Struckmann, advokato G. Forwood ir solicitor A. Kadri, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing SRL, buvusi West Leasing International SRL, atstovaujami advokatų J. Derenne, D. Vallindas ir O. Popescu, Ispanijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama S. Centeno Huerta, vėliau – A. Gavela Llopis, Vengrija

Apeliantės pusėje įstojusios į bylą šalys: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama D. Klebs, R. Kanitz ir J. Möller, Latvijos Respublika, atstovaujama K. Pommere, Lenkijos Respublika, atstovaujama D. Lutostańska, B. Majczyna ir M. Rzotkiewicz

Rezoliucinė dalis

Panaikinti 2019 m. birželio 18 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą European Food ir kt. / Komisija (T-624/15, T-694/15 ir T-704/15, EU:T:2019:423).

Nereikia priimti sprendimo dėl priešpriešinio apeliacinio skundo.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl jam pateiktų pagrindų ir argumentų, dėl kurių Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nepriėmė sprendimo.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

____________

1 OL C 348, 2019 10 14.