Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2022. gada 25. janvāra spriedums – Eiropas Komisija/European Food SA u.c.

(Lieta C-638/19 P) 1

(Apelācija – Valsts atbalsts – LESD 107. un 108. pants – Divpusējs ieguldījumu līgums – Šķīrējtiesas klauzula – Rumānija – Pievienošanās Eiropas Savienībai – Fiskālo stimulu sistēmas atcelšana pirms pievienošanās – Šķīrējtiesas nolēmums, ar ko pēc pievienošanās piešķirta kompensācija – Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru atzīts, ka šī kompensācija ir valsts atbalsts, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu, un tiek uzdots to atgūt – Komisijas kompetence – Savienības tiesību piemērojamība ratione temporis – Datuma, kurā atbalsta saņēmējam piešķirtas tiesības to saņemt, noteikšana – LESD 19. pants – LESD 267. un 344. pants – Savienības tiesību autonomija)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Maxian Rusche un P.-J. Loewenthal)

Pārejie lietas dalībnieki: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula (pārstāvji: K. Struckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, avocat un A. Kadri, solicitor), Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing SRL, agrākā West Leasing International SRL (pārstāvji: J. Derenne, D. Vallindas un O. Popescu, avocats), Spānijas Karaliste (pārstāvji: sākotnēji – S. Centeno Huerta, vēlāk – A. Gavela Llopis), Ungārija

Pārējās lietas dalībnieces: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji: D. Klebs, R. Kanitz un J. Möller), Latvijas Republika (pārstāve: K. Pommere), Polijas Republika (pārstāvji: D. Lutostańska, B. Majczyna un M. Rzotkiewicz)

Rezolutīvā daļa

Atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2019. gada 18. jūnija spriedumu European Food u.c./Komisija (T-624/15, T-694/15 un T-704/15, EU:T:2019:423).

Izbeigt tiesvedību lietā par pretapelācijas sūdzību.

Nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par tajā izvirzītajiem pamatiem, par kuriem nav lēmusi Eiropas Savienības Tiesa.

Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________

1     OV C 348, 14.10.2019.