Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. září 2011 - Van Soest v. Komise

(Věc F-117/10)1

"Veřejná služba - Přijetí - Výběrové řízení - Podmínky přípustnosti - Požadovaný diplom - Pojem diplom, který potvrzuje úroveň středoškolského vzdělání a opravňuje k vysokoškolskému studiu - Rozhodnutí výběrové komise - Povaha přezkumu prováděného orgánem oprávněným ke jmenování"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgie) (zástupci: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo ukončeno přijímací řízení žalobce, který byl úspěšný ve výběrovém řízení a zahrnut na seznam kandidátů vhodných na přijetí, jelikož není držitelem diplomu o ukončení středoškolského studia opravňujícího k vysokoškolskému studiu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené B. Van Soestem.

____________

1 - Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 66.