Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 18. juuni 2013. aasta määrus – Biwer jt versus komisjon

(kohtuasi F-115/10)1

(Avalik teenistus – Töötasu – Peretoetused – Õppetoetus – Määramise tingimused –Mujalt saadava samalaadse toetussumma mahaarvamine – Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jacques Biwer jt (Bascharage, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus lugeda liikmeriigi teatud rahaline abi kõrgkoolide üliõpilastele samalaadseks toetuseks kui peretoetused ning arvata see rahaline abi maha nende üliõpilaste ametnikest vanematele määratud õppetoetusest.

Resolutsioon

Jätta J. Biweri ja viie hageja, kelle nimed on esitatud lisas, hagi ilmselge õiguslikult põhjendamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta J. Biweri ja viie hageja, kelle nimed on toodud lisas, kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 30, 29.1.2011, lk 66.