Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 29 september 2011 – Bowles, Larue och Whitehead mot ECB

(Mål F-114/10)(1 )

(Personalmål – Anställda vid ECB – Generell anpassning av löner – Beräkningsmetod – Preliminära uppgifter – Ekonomisk och finansiell kris – Särskilda omständigheter – Rättsakt som går någon emot – Lönebesked – Preliminär rättsakt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Bowles, Emmanuel Larue och Sarah Whitehead (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: E. Carlini, M. López Torres och advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av sökandenas lönebesked för januari 2010 och följande månader, i den del det vidtas en lönehöjning med 2 procent till följd av förfarandet för anpassning av löner för år 2010, och om ersättning för den ekonomiska ska da som sökandena lidit

Domslut

Europeiska centralbankens beslut om höjning med 2 procent av lönerna för Carlos Bowles, Emmanuel Larue och Sarah Whitehead från och med den 1 januari 2010, enligt deras lönebesked för januari 2010 och följande månader, ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska centralbanken ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 55, 19.2.2011, s. 37.