Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(judecător unic)

18 iunie 2013

Cauza F‑115/10

Jacques Biwer și alții

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de acordare – Deducerea unei alocații de aceeași natură încasate din alte surse – Acțiune vădit nefondată”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Biwer și ceilalți cinci funcționari ale căror nume figurează în anexă solicită, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei Europene, necomunicată reclamanților, de a considera anumite ajutoare financiare acordate de un stat membru persoanelor care urmează o formă de învățământ superior ca fiind alocații având aceeași natură cu alocațiile familiale statutare și de a deduce aceste ajutoare financiare din alocația școlară plătită funcționarilor, părinți ai respectivilor studenți, și, pe de altă parte, anularea fișelor de salariu ale reclamanților întocmite în funcție de această decizie, începând cu luna ianuarie 2010

Decizia:      Respinge acțiunea formulată de domnul Biwer și de ceilalți cinci reclamanți ale căror nume figurează în anexă ca vădit nefondată. Domnul Biwer și ceilalți cinci reclamanți ale căror nume figurează în anexă suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de aplicare a regulii anticumul prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din statut în privința alocațiilor de aceeași natură încasate din alte surse – Aplicare în privința prestației financiare luxemburgheze destinate studenților – Admisibilitate

[Statutul funcționarilor, art. 67 alin (1) lit. (c) și alin. (2)]

Numai alocațiile care sunt comparabile și care au același obiectiv sunt „de aceeași natură” în sensul regulii anticumul prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din statut în materie de alocații familiale. Criteriul decisiv pentru calificarea drept alocație de aceeași natură este cel al finalității urmărite prin alocațiile în cauză.

În această privință, alocația școlară prevăzută la articolul 67 alineatul (1) litera (c) din statut și prestația financiară luxemburgheză acordată sub formă de burse și de împrumuturi, al cărei obiectiv este să furnizeze studenților un ajutor financiar menit să le permită să își acopere cheltuielile de școlarizare și să se întrețină pe parcursul studiilor, au finalități similare, prin aceea că urmăresc să contribuie la acoperirea cheltuielilor de școlarizare ale copilului aflat în întreținerea funcționarului.

Această concluzie nu poate fi infirmată de împrejurarea că beneficiarii celor două prestații nu sunt aceiași. Astfel, faptul că alocația statutară este atribuită funcționarului, iar prestația națională este primită de copil sau atribuită în mod formal acestuia nu este determinant pentru a aprecia dacă aceste prestații sunt de aceeași natură în sensul articolului 67 alineatul (2) din statut.

(a se vedea punctele 42 și 43)

Trimitere la:

Curte: 13 octombrie 1977, Gelders‑Deboeck/Comisia, 106/76, punctul 16; 13 octombrie 1977, Emer‑van den Branden/Comisia, 14/77, punctul 15; 18 decembrie 2007, Weiβenfels/Parlamentul, C‑135/06 P, punctul 89

Tribunalul de Primă Instanță: 10 mai 1990, Sens/Comisia, T‑117/89, punctul 14; 11 iunie 1996, Pavan/Parlamentul, T‑147/95, punctul 41

Tribunalul Funcției Publice: 13 februarie 2007, Guarneri/Comisia, F‑62/06, punctele 39 și 42; 5 iunie 2012, Giannakouris/Comisia, F‑83/10, punctul 37; 5 iunie 2012, Chatzidoukakis/Comisia, F‑84/10, punctul 37