Language of document :

Žaloba podaná dne 10. listopadu 2010 - Gozi v. Komise

(Věc F-116/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Itálie) (zástupci: L. De Luca a G. Passalacqua, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí zamítajícího žádost o náhradu nákladů na právní zastoupení vynaložených žalobcem v průběhu trestního řízení před vnitrostátním soudem

Návrhové žádání žalobce

zrušit opatření Generálního ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost - Ředitelství D - HR.D.2/MB/db Ares (2010) -Y96985

prohlásit, že žalobce má právo na náhradu nákladů na právní zastoupení a nařídit uhrazení částky 24 480 euro.

____________