Language of document :

2010. november 10-én benyújtott kereset - Gozi kontra Bizottság

(F-116/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Olaszország) (képviselők: L. De Luca és G. Passalacqua ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A valamely tagállami bíróság előtti büntetőeljárás keretében a felperesnél felmerült költségek visszatérítése iránti kérelmet elutasító határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság D. Igazgatóságának HR.D.2/MB/db Ares (2010) -Y96985. sz. dokumentumát

állapítsa meg és mondja ki, hogy a felperes jogosult a perköltségek visszatérítéséhez, emiatt pedig kötelezze az alperest 24 480 euró összeg megfizetésére.

____________