Language of document :

Kanne 8.11.2010 - Jacques Biwer ym. v. komissio

(Asia F-115/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jacques Biwer (Bascharage, Luxemburg) ym. (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla tämä katsoi, että jäsenvaltion tietty taloudellinen tuki korkeakouluopiskelijoille oli avustusta, joka vastasi perheavustuksia, ja vähensi tämän taloudellisen tuen koulutuslisästä, joka oli myönnetty virkamiehille, jotka ovat kyseisten opiskelijoiden vanhempia.

Vaatimukset

Luxemburgin PMO:n (palkkatoimisto) päätös, jota ei annettu tiedoksi kantajille ja jolla Luxemburgin valtion tiettyä taloudellista tukea, jonka CEDIES oli myöntänyt korkeakouluopiskelijoille Luxemburgissa tai ulkomailla, pidetään tästä lähtien avustuksena, joka vastaa avustuksia, jotka maksetaan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1, 2 ja 3 artiklan perusteella, ja joka 67 artiklan 2 kohdan mukaan vähennetään koulutuslisästä, joka oli myönnetty virkamiehille, jotka ovat kyseisten opiskelijoiden vanhempia, on kumottava

kantajien kuukausittaiset palkkakuitit, jotka laadittiin edellä mainitun päätöksen mukaisesti vuoden 2010 tammikuussa ja tätä seuraavina kuukausina, on kumottava ja ne on korvattava uusilla palkkakuiteilla, joita on muutettu vuoden 2010 tammikuusta lähtien

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________