Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. veljače 2021. uputio Spetsializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv IR

(predmet C-105/21)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Spetsializiran nakazatelen sad (Bugarska)

Tuženik

IR

Prethodna pitanja

Je li u skladu s člankom 6. Povelje u vezi s člankom 5. stavkom 4. i stavkom 2. kao i stavkom 1. točkom (c) EKLJP-a, s člankom 47. Povelje, slobodom kretanja, načelom jednakosti te načelom uzajamnog povjerenja ako pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog u skladu s člankom 6. stavkom 1. Okvirne odluke 2002/584 ne uloži nimalo napora da traženu osobu informira o činjeničnim i pravnim osnovama njezina uhićenja i o pravu na podnošenje pravnog lijeka protiv uhidbenog naloga, dok se ta osoba nalazi na državnom području države članice izvršenja?

Ako je odgovor potvrdan: zahtijeva li načelo nadređenosti prava Unije nad nacionalnim pravom od pravosudnog tijela koje izdaje uhidbeni nalog da se suzdrži od tog informiranja i, osim toga, zahtijeva li to načelo od pravosudnog tijela koje izdaje uhidbeni nalog, u slučaju da tražena osoba unatoč nepostojanju tog informiranja zatraži poništenje nacionalnog uhidbenog naloga, da ispita meritum tog zahtjeva tek nakon predaje tražene osobe?

Koje su pravne mjere prava Unije prikladne za provedbu takvog informiranja?

____________