Language of document : ECLI:EU:F:2011:170

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2011. szeptember 29.

F‑72/10. sz. ügy

Mario Paulo da Silva Tenreiro

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – A személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése – A személyzeti szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja – Nyilvánvaló értékelési hiba – Hatáskörrel való visszaélés – Indokolás”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. P. da Silva Tenreiro egyrészt a „Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság” főigazgatóság „E – Jogérvényesítés” igazgatósága igazgatói munkakörének betöltésére benyújtott pályázatát elutasító, Európai Bizottság által hozott határozat, valamint az e munkakörre L. K.‑t kinevező határozat megsemmisítését, másrészt a „Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság” főigazgatóság „F – Biztonság” igazgatósága (a továbbiakban: „Biztonság” igazgatóság) igazgatói munkakörének betöltésére irányuló eljárást lezáró bizottsági határozat, valamint az e munkakörbe R. P.‑t kinevező határozat megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Betöltetlen álláshely – Előléptetés vagy intézményen belüli áthelyezés útján történő betöltés – A pályázók érdemeinek összehasonlító vizsgálata

(Személyzeti szabályzat, 7. cikk, (1) bekezdés, és 29. cikk, (1) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Álláshirdetés – A betöltendő álláshelyhez szükséges végzettségre vonatkozó minimumkövetelmény meghatározása

(Személyzeti szabályzat, 29. cikk)

1.      Annak a széles mérlegelési jogkörnek a gyakorlása, amellyel a kinevezésre jogosult hatóság a kinevezések területén rendelkezik, feltételezi, hogy a kinevezésre jogosult hatóság a pályázati anyagokat gondosan és pártatlanul vizsgálja, valamint lelkiismeretesen szem előtt tartja az álláshirdetésben közölt követelményeket, olyannyira, hogy köteles minden olyan pályázót elutasítani, aki nem felel meg e követelményeknek. Az álláshirdetés ugyanis olyan jogi keretnek minősül, amelyet a kinevezésre jogosult hatóság saját magának ír elő, és amelyet szigorúan be kell tartania.

Annak vizsgálatához, hogy a kinevezésre jogosult hatóság nem lépte‑e túl az e jogi keret szabta korlátokat, az uniós bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy mik voltak az álláshirdetésben meghatározott feltételek, majd ellenőriznie kell, hogy az említett hatóság által az állás betöltésére kiválasztott pályázó ténylegesen teljesítette‑e ezeket a feltételeket. Végül meg kell vizsgálnia, hogy a felperes képességeit illetően az említett hatóság nem követett‑e el nyilvánvaló értékelési hibát azzal, hogy vele szemben másik pályázót részesített előnyben.

Az ilyen vizsgálatnak azonban arra kell szorítkoznia, hogy az adminisztráció – tekintettel azokra a megfontolásokra, amelyek álláspontja kialakításában vezették – ésszerű korlátok között maradt‑e, és hatáskörével nem élt‑e nyilvánvalóan hibásan. Az uniós bíróság tehát nem helyettesítheti a kinevezésre jogosult hatóságnak a pályázók végzettségére vonatkozót értékelését a sajátjával.

(lásd a 48–50. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 341/85., 251/86., 258/86., 259/86., 262/86., 266/86., 222/87. és 232/87. sz., van der Stijl és Cullington kontra Bizottság egyesített ügyekben 1989. február 28‑án hozott ítéletének 51. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑169/89. sz., Frederiksen kontra Parlament ügyben 1991. december 11‑én hozott ítéletének 69. pontja; T‑21/96. sz., Giannini kontra Bizottság ügyben 1997. március 19‑én hozott ítéletének 20. pontja; T‑159/96. sz., Wenk kontra Bizottság ügyben 1998. május 12‑én hozott ítéletének 63–65. és 72. pontja; T‑152/00. sz., E kontra Bizottság ügyben 2001. szeptember 19‑én hozott ítéletének 29. pontja; T‑174/02. sz., Wieme kontra Bizottság ügyben 2003. október 14‑én hozott ítéletének 38. pontja; T‑248/02. sz., Faita kontra CES ügyben 2003. november 11‑én hozott ítéletének 71. pontja; T‑370/03. sz., Wunenburger kontra Bizottság ügyben 2005. július 5‑én hozott ítéletének 51. pontja; T‑45/04. sz., Tzirani kontra Bizottság ügyben 2006. július 4‑én hozott ítéletének 46., 48. és 49. pontja.

2.      A kinevezésre jogosult hatóság széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a betöltendő álláshoz szükséges alkalmassági feltételek meghatározásában, és kizárólag a szóban forgó állás betöltéséhez megkövetelhető minimumfeltételek meghatározásával kapcsolatban elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hiba vezethet az álláshirdetés jogellenességéhez.

(lásd a 61. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑132/89. sz., Gallone kontra Tanács ügyben 1990. október 16‑án hozott ítéletének 27. pontja; T‑135/00. sz., Morello kontra Bizottság ügyben 2002. december 12‑én hozott ítéletének 69. pontja; T‑93/03. sz., Konidaris kontra Bizottság ügyben 2007. július 11‑én hozott ítéletének 72. pontja.