Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2011 – da Silva Tenreiro v. komissio

(Asia F-72/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta – Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta – Ilmeinen arviointivirhe – Harkintavallan väärinkäyttö – Perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja P. Pecho)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus sen päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan hakemus oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston osaston E ”oikeusasiat” johtajan virkaan, ja vaatimus uuden johtajan nimittämistä koskevan päätöksen kumoamisesta. Toisaalta vaatimus sen päätöksen kumoamisesta, jolla päätettiin oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston osaston F ”turvallisuus” johtajan viran täyttämistä koskeva menettely, ja vaatimus uuden johtajan nimittämistä koskevan päätöksen kumoamisesta.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 317, 20.11.2010, s. 49.