Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 29 september 2011 – da Silva Tenreiro mot kommissionen

(Mål F-72/10)1

(Personalmål – Tjänstemän – Rekrytering – Artikel 7.1 i tjänsteföreskrifterna – Artikel 29.1 a och 29.1 b i tjänsteföreskrifterna – Uppenbart oriktig bedömning – Maktmissbruk – Motivering)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och P. Pecho)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens ansökan avseende tjänsten om direktör för direktorat E ”rättvisa” i generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, och beslutet att utnämna ny direktör. Vidare begäran om ogiltigförklaring av beslutet att avsluta förfarandet för tillsättning av direktör för direktorat F ”säkerhet” i generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, och beslutet att utnämna ny direktör.

Domslut

Talan ogillas.

Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 EUT C 317, s. 49, 20.11.2010.