Language of document :

Beroep ingesteld op 2 september 2010 - da Silva Tenreiro / Commissie

(Zaak F-72/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar het ambt van directeur van de directie E, "Justitie", van het DG "Justitie, vrijheid en veiligheid", alsmede van het besluit tot benoeming van de nieuwe directeur. Anderzijds, nietigverklaring van het besluit om de procedure voor de voorziening in het ambt van directeur van het DG JLS.F, "Veiligheid", af te sluiten alsmede van het besluit tot benoeming van de nieuwe directeur.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar het ambt van directeur van de directie E, "Justitie", van het DG "Justitie, Vrijheid en Veiligheid" alsmede van het besluit tot benoeming van de nieuwe directeur;

nietigverklaring van het besluit om te procedure voor de voorziening in het ambt van directeur van het DG JLS.F, "Veiligheid", af te sluiten alsmede van het besluit tot benoeming van de nieuwe directeur;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________