Language of document :

Beroep ingesteld op 24 augustus 2010 -Marcuccio / Commissie

(Zaak F-69/10)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om vergoeding van de schade die hij heeft geleden doordat de verwerende partij een brief heeft gezonden aan een advocaat die niet langer zijn vertegenwoordiger was

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit van de Europese Commissie tot afwijzing van het verzoek van 30 oktober 2009, dat verzoeker aan het TABG heeft gezonden;

nietigverklaring van de nota van 11 november 2009 met kenmerk ADMIN.B.2/MB/1sD(09)29814;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van de klacht van 25 januari 2010 tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 30 oktober 2009 die verzoeker bij het TABG heeft ingediend teneinde nietigverklaring van het afwijzende besluit te verkrijgen en inwilliging van het verzoek van 30 oktober 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van de in het Frans opgestelde nota van 10 mei 2010 met kenmerk HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, welke verzoeker na 17 mei 2010 vergezeld van een Italiaanse vertaling heeft ontvangen;

veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de schade welke verzoeker heeft geleden doordat zij de nota van 10 augustus 2009 met kenmerk prot. ADMIN.B.2/MB/ks D(09)20658 aan mr. Giuseppe Cipressa heeft gezonden, door betaling van een bedrag van 10 000 EUR aan verzoeker dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht redelijk en billijk acht;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker, vanaf de dag volgende op die waarop het verzoek van 30 oktober 2009 bij de Commissie is binnengekomen en tot de daadwerkelijke betaling van het bedrag van 10 000 EUR, van een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag met jaarlijkse kapitalisatie;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

____________