Language of document :

Tožba, vložena 27. avgusta 2010 - Hidalgo proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-70/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José Manuel Hidalgo (Bruselj, Belgija) (zastopniki: A. Coolen, J. N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti popravka plačilnega lista tožeče stranke za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov, izdanih od 1. januarja 2010 v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009, ter odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se, da se Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 ne uporablja;

razglasi naj se ničnost odločbe generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 4. junija 2010 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper popravek njenega plačilnega lista za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilne liste, ki so ji bili na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 izdani od 1. januarja 2010;

po potrebi naj se razglasi ničnost odločb Evropskega parlamenta o izdaji popravka njenega plačilnega lista za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov od 1. januarja 2010 na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009;

Parlamentu naj se naloži, da mora tožeči stranki plačati neplačani del osebnih prejemkov, do katerega je ta upravičen, skupaj z zamudnimi obrestmi od zapadlosti posameznega zneska, po obrestni meri ECB za glavne transakcije refinanciranja, povišani za dve točki;

Parlamentu naj se naloži plačilo simboličnega zneska 1 EUR tožeči stranki kot odškodnina za škodo, nastalo zaradi napak pri izvrševanju javnih nalog, in plačilo stroškov.

____________