Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 20. augustā - Behnke/Komisija

(lieta F-68/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thorsten Behnke (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja klasifikāciju II snieguma grupā un piešķirt viņam 5 paaugstinājuma punktus par viņa karjeras attīstības ziņojumu par laiku no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu par prasītāja klasifikāciju II snieguma grupā un piešķirt viņam 5 paaugstinājuma punktus par viņa karjeras attīstības ziņojumu par laiku no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

pakārtoti, atzīt Civildienesta noteikumu 43. panta vispārīgo īstenošanas noteikumu 8. panta 4. punkta prettiesiskumu, jo tas ļauj Apvienotās novērtējuma un paaugstināšanas amatā komitejas atzinumu pieņemt vienprātīgi;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________